Rabu, 02 Januari 2013

Bulu babon
Jago dengan BULU BABON ini sangat terlihat jelas apabila kita perhatikan pada ekornya yang tidak mempunyai Lancur (ekor panjang). Salah satu kelebihan ayam ini adalah Pukulan yang akurat dan sangat keras.