Selasa, 01 Januari 2013

WIDO CEMPAKA

WIDU CEMPAKA

Adalah salah satu Ayam Suro yang mempunyai kekuatan mistik. Menurut primbon Betaljemur jika Ayam tersebut mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:
  1. Ayam berbulu widu putih kehijauan
  2. Punya Jalu Cantel
  3. Berjengger susun tiga
  4. Ekor Mubal terdiri atas 2 warna,hitam dan putih
  5. Berjalu (Taji) kuning
  6. Sisik mulus
  7. Supit (tulang ekor) pendek
wido cempaka

wido cempaka

wido cempaka